Ochrona danych


Informacje na temat ochrony danych osobowych dla osób odwiedzających stronę wMegasat Werke GmbHww.megasat.tv
Megasat Werke GmbH przetwarza dane dotyczące Twojej osoby. Ta informacja wyjaśnia szczegóły.

 

1) osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

Twoje dane będą przetwarzane przez:

Megasat Werke GmbH
Brückenstraße 2a
D-97618 Niederlauer

Telefon: +49 (0) 97 71 / 63 56 71 00
Faks: +49 (0) 97 71 / 63 56 71 44
E-mail: datenschutz@megasat-werke.de

 

2) szczegóły dotyczące przetwarzania danych

Twoje dane będą przetwarzane w następujący sposób:

Dostęp do danych w plikach logów serwera:
Przechowywane są tylko dane dostępowe bez odniesienia osobistego, takie jak nazwa Państwa dostawcy usług internetowych, strona, z której nas Państwo odwiedzają, nazwy wywoływanych plików i dane ich pobierania. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego funkcjonowania strony oraz do celów statystycznych i nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat Państwa osoby.

Wykonanie umowy:
W celu przetwarzania umów i obsługi Państwa zapytań, zbieramy dane osobowe, które nam Państwo podają w związku z Państwa zamówieniem lub podczas kontaktowania się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) lub podczas otwierania konta klienta. Zostaniesz poinformowany w odpowiednim formularzu kontaktowym o tym, jakie dane są gromadzone. Po całkowitym przetworzeniu umowy lub usunięciu konta klienta, Państwa dane zostaną zablokowane do dalszego wykorzystania i usunięte po upływie okresów przechowywania danych z zakresu prawa podatkowego i handlowego (6 lat lub 10 lat), chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystanie Państwa danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania Państwa danych w sposób wykraczający poza ten zakres i dopuszczalny przez prawo. Usunięcie konta klienta jest możliwe w każdej chwili i można tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości do opisanej powyżej możliwości kontaktu.

Wykorzystanie danych i spedycja do realizacji zamówienia:
W celu wykonania usługi lub wysłania towaru, wykorzystujemy Państwa dane osobowe wymagane do realizacji umowy. Obejmuje to w szczególności przekazywanie Państwa danych firmom transportowym, firmom kredytowym lub innym usługom wykorzystywanym do świadczenia usług lub przetwarzania umów. Podstawa prawna Artykuł 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.
W zależności od tego, którego dostawcę usług płatniczych wybrali Państwo w procesie składania zamówienia, zgromadzone w tym celu dane dotyczące płatności przekażemy instytucji kredytowej, której zlecono płatność oraz, w stosownych przypadkach, zleconemu przez nas dostawcy usług płatniczych lub wybranej usłudze płatniczej do przetwarzania płatności.
W niektórych przypadkach wybrani dostawcy usług płatniczych również sami gromadzą te dane, jeżeli otworzą Państwo tam konto. W tym przypadku podczas składania zamówienia należy zalogować się u dostawcy usług płatniczych, podając swoje dane dostępu. W tym zakresie zastosowanie ma oświadczenie o ochronie danych danego dostawcy usług płatniczych.

E-mailowy biuletyn informacyjny:
Jeśli chcesz otrzymywać oferowany na stronie internetowej biuletyn informacyjny, potrzebujemy od Ciebie adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu.
W celu zapewnienia, że biuletyn jest wysyłany za obopólną zgodą, stosujemy tzw. procedurę double opt-in. W ten sposób potencjalny odbiorca może zostać wpisany na listę dystrybucyjną. Następnie użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji w sposób prawnie bezpieczny. Adres zostanie aktywnie włączony do listy dystrybucyjnej tylko po otrzymaniu potwierdzenia.
Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i ofert.
Jako oprogramowanie biuletynowe Newsletter2Go jest używany. Państwa dane zostaną przekazane do Newsletter2Go GmbH. Newsletter2Go nie może sprzedawać Twoich danych i wykorzystywać ich do innych celów niż wysyłanie newsletterów. Newsletter2Go jest niemieckim, certyfikowanym dostawcą, który został wybrany zgodnie z wymogami rozporządzenia podstawowego o ochronie danych osobowych i federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.
Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/
W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie swoich danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera, np. klikając na link "Rezygnacja z subskrypcji" w newsletterze.
Środki ochrony danych osobowych podlegają zawsze technicznym innowacjom. Z tego powodu prosimy o regularne informowanie się o naszych środkach ochrony danych osobowych, sprawdzając nasze oświadczenie o ochronie danych.

Informowanie opinii publicznej Stellen:
Dane zbierane w ramach zapytania, rejestracji lub zamówienia są przechowywane na serwerze Megasat Werke GmbHfirmy przez czas trwania okresów przechowywania zgodnie z prawem podatkowym i handlowym. Na polecenie właściwych organów publicznych (organów, sądów lub osób trzecich na ich zlecenie) możemy w indywidualnych przypadkach udzielić informacji o zebranych danych, o ile jest to niezbędne do celów ścigania karnego, zapobiegania zagrożeniom, realizacji zadań prawnych organów ochrony konstytucyjnej lub egzekwowania praw własności intelektualnej.

Polityka prywatności w zakresie korzystania z wtyczek Facebooka (przycisk Like-Button)
Nasze strony integrują wtyczki z portalu społecznościowego Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku "Lubię to" ("Lubię to") na naszej stronie. Przegląd wtyczek na Facebooku można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Kiedy odwiedzasz nasze strony, bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka jest nawiązywane za pomocą wtyczki. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk "Like-Button" na Facebooku, gdy jesteś zalogowany do swojego konta na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może przypisać wizyty na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani na temat ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności facebooka pod adresem https://de-de.facebook.com/policy.php

Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł przypisać wizyty na naszych stronach do Twojego konta użytkownika na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

Źródło: eRecht24.de

Ciasteczka:
Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach stosujemy tzw. cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane ponownie po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po zamknięciu przeglądarki (tzw. session cookies). Inne pliki cookie pozostają w urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie jego przeglądarki podczas kolejnej wizyty (trwałe pliki cookie). Wywołując naszą stronę www.megasat.tv zdecydowałeś już, czy wyrażasz zgodę na jej wykorzystanie.

Korzystanie z Google (Universal) Analytics:
Ta strona korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics wykorzystuje metody, które umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej przez użytkownika, takie jak tak zwane "cookies", pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane informacje na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Poprzez aktywację anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP jest skracany przed jego przekazaniem w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany. Anonimowy adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Wywołując naszą stronę www.megasat.tv zdecydowałeś już, czy wyrażasz zgodę na jej wykorzystanie.

 

3. Twoje prawa

Informacje, usuwanie i inne prawa:
W każdej chwili można uzyskać informacje na temat przechowywanych na Państwa temat danych (art. 15 europejskiego rozporządzenia podstawowego o ochronie danych osobowych). Ponadto użytkownik ma prawo do poprawiania i usuwania swoich danych, do ograniczenia przetwarzania i przekazywania przekazanych danych, z zastrzeżeniem warunków określonych przez prawo w art. 16-21 europejskiego rozporządzenia podstawowego o ochronie danych.

Reklamacja:
Masz prawo do skontaktowania się w każdej chwili z inspektorem ochrony danych osobowych w firmie w przypadku wszelkich skarg dotyczących przetwarzania Twoich danych. Jego dane kontaktowe podane są powyżej. Masz również prawo do złożenia skargi do każdego organu nadzorującego ochronę danych. Organ nadzorczy odpowiedzialny za spółkę jest wymieniony powyżej.

Cofnięcie:
Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo odwołać tę zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Przetwarzamy Państwa dane tylko wtedy, gdy istnieją ku temu wyraźne powody, godne ochrony, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub gdy przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prosimy o skierowanie odpowiedniego zapytania do podanych powyżej danych kontaktowych.