Rejestracja produktu


Rejestracja produktu Megasat daje Ci dostęp do naszych automatycznych powiadomień e-mail. Jeśli produkt wymaga nowego oprogramowania sprzętowego, użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną.

Aktualny firmware można zawsze znaleźć wraz z danym produktem lub pod Wsparcie/obciążenia.